Na podstawie poniższego formularza jesteśmy w stanie wykonać dla Państwa wstępny projekt szafy wraz z wyceną. Do przygotowania projektu konieczne będzie wykonanie przez Państwa pomiaru wnęki, w którym ma znaleźć się szafa.

Jeżeli zabudowa ma się składać z wielu szaf (np. na dwóch lub trzech ścianach) prosimy o wypełnienie formularza dla każdej z nich osobno.