Na podstawie wypełnionego przez Państwa poniższego formularza jesteśmy w stanie wykonać wstępny projekt kuchni wraz z wyceną. Do przygotowania projektu konieczne będzie wykonanie przez Państwa pomiaru pomieszczenia, w którym ma się znaleźć kuchnia.

Pomiar pomieszczenia i zdjęcia - jak wykonać?

Do wykonania projektu i wyceny niezbędne jest wykonanie przez Państwa pomiarów pomieszczenia.

Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:
1. narysuj rzut pomieszczenia od góry,
2. zaznacz okno i drzwi wraz z ich wymiarami oraz wysokością okna liczoną do dołu parapetu,
3. zmierz szerokość wszystkich ścian, z uwzględnieniem wnęk, kominów i innych elementów w pomieszczeniu,
4. zaznacz na rysunku przyłącza wodne i elektryczne, z uwzględnieniem ich dokładnej lokalizacji od najbliższej ściany oraz wysokości, na jakiej się znajdują,
5. zaznacz na rysunku otwory wentylacyjne, z uwzględnieniem ich dokładnej lokalizacji i wielkości.

Do rysunku z pomiarami możesz dołączyć zdjęcia pomieszczenia, szczególnie, jeśli są w nim utrudnienia, które trudno opisać (np. rury instalacyjne nie schowane pod tynkiem).

Przykładowy rysunek z pomiarami kuchni: